Quy trình làm việc

How we work

Quy trình thiết kế website tại MASSVN

 1   Lên kế hoạch (plan)


Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Massvn sẽ gửi bảng mô tả tính năng kỹ thuật và báo giá chi tiết cho trang web của quý khách. Massvn sẽ thông báo qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để trao đổi thêm thông tin chi tiết.

Bàn bạc về trang web | Cung cấp thông tin | Thời gian: 1 tuần

pro_img03

 2   Thiết kế giao diện ( design )


Tử bản mô tả tính năng đội ngũ thiết kế sẽ hình tượng ra những thao tác mà người dùng sẽ thực hiện với website của mình. Từ đó thiết kế từng trang giao diện theo từng tính năng, nhưng tất cả vẫn phải gói gọn trong một concept cụ thể

Đưa phản hồi về bản thiết kế | Chấp thuận mẫu | Thời gian: Trung bình 1-2 tuần ( tùy theo yêu cầu )

pro_img04

 3   Demo giao diện website


Khi đã có mẫu template, chúng tôi tiến hành xây dựng giao diện tính cho website. Bằng cách ghép các trang với nhau và thêm các hiệu ứng, lúc này sản phẩm đã bắt đầu định hình về giao diện và quy trình hoạt động

Chuẩn bị nội dung cho trang | Tiến hành phát triển code giao diện cho web | Thời gian: 2 tuần

pro_img05

 4   Lập trình tính năng


Bước 4 thực hiện song song với bước 3, ngay khi 1 tiến trình ra đời, tính năng cần thiết cho nó sẽ được bổ sung vào trong phần xử lý của server.

Chuẩn bị backend Thời gian: 2 tuần

pro_img06

 5   Lắp ghép vào giao diện


Khi giao diện đã hoàn chỉnh, các tính năng mà server cung cấp cũng hoàn chỉnh, thì đây là lúc ghép chúng lại với nhau.

Đổ dữ liệu | Kiểm tra hoạt động | Confirm Website Launch | Thời gian: 2 tuần

pro_img07

 6   Bàn giao và hỗ trợ khách hàng


Chúng tôi sẽ bàn giao cho bạn phiên bản đã cấu hình trên server cũng như một đĩa source gốc và file hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm sẽ được chúng tôi hỗ trợ trong thời gian 1 năm
Thời gian: 2 tuần

pro_img08